Pořízení vybavení do kuchyně

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení vybavení do kuchyně zadávané zadavatelem Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení vybavení do kuchyně

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku vybavení do kuchyně do domova pro osoby se zdravotním postižením.

Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 2 – Technická specifikace, která je nedílnou součástí těchto zadávacích podmínek. Další podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 1 – Návrh kupní smlouvy, který je součástí těchto zadávacích podmínek.

Poznámka

Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
Jednotliví účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje všude tam, kde mu to ZZVZ umožňuje, doručovat listiny a písemnosti účastníkům a dodavatelům zadávacího řízení umístěním na profil zadavatele, přičemž za okamžik doručení dodavatelům nebo účastníkům se považuje moment takového uveřejnění dokumentů nebo listin na profil zadavatele k příslušné veřejné zakázce.
Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002222. Jedná se o dotaci poskytnutou z programu IROP 2014-2020 v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

39221000-7, 39711000-9

Místo plnění veřejné zakázky

Písek

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

280 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 4. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

29. 4. 2019

Lhůta pro podání nabídek

15. 5. 2019, 23:59:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Bábský

Kontaktní e-mail: babsky@navigaassistance.cz

Kontaktní telefon: +420731387637

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení vybavení do kuchyně.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 29. 4. 2019 Zobrazit
Přílohy ZD 29. 4. 2019 Zobrazit
Rozhodnutí o přidělení zakázky 30. 5. 2019 Zobrazit
Protokol o hodnocení 30. 5. 2019 Zobrazit
Podepsaná smlouva 31. 7. 2019 Zobrazit
Zpráva zadavatele 5. 8. 2019 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Pořízení vybavení do kuchyně zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
GASTROART CZ, spol. s r.o. (27148378) Dodavatel 423 289,- Kč vč. DPH
349 826,- Kč bez DPH
POTRAVINOMONT s.r.o. (25838580) Uchazeč 588 060,- Kč vč. DPH
486 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap