Pořízení vnitřního vybavení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení vnitřního vybavení zadávané zadavatelem Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení vnitřního vybavení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pořízení vnitřního vybavení pro domov pro osoby se zdravotním postižením. Detailní popis a požadované technické parametry jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Zadavatel postupuje v tomto zadávacím řízení dle ust. § 35 ZZVZ a rozděluje veřejnou zakázku na 3 dílčí částí, přičemž účastníci zadávacího řízení jsou oprávnění podat nabídku na každou jednotlivou dílčí část veřejné zakázky zvlášť, na jejich libovolné kombinace či na všechny dílčí části veřejné zakázky včetně možnosti využití poddodavatele.

Zadávací podmínky obsažené v této zadávací dokumentaci platí pro všechny dílčí části veřejné zakázky, pokud není výslovně uvedeno jinak.

Seznam dílčích plnění veřejné zakázky:
Dílčí část 1 - Vybavení do prádelny,
Dílčí část 2 - Zdravotnické vybavení,
Dílčí část 3 - Vybavení do kuchyně,

Poznámka

- Zadavatel nepřipouští variantní návrhy.
- Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky.
- Oznámení se považují za doručení všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.
- Předložené nabídky se nebudou účastníkům vracet.
- Náklady na vypracování nabídek zadavatel nehradí.
- Účastník může podat pouze jednu nabídku.
- Účastník podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

33000000-0; 42716000-8, 39000000-2

Místo plnění veřejné zakázky

Písek

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 203 305,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 9. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 9. 2018

Lhůta pro podání nabídek

16. 10. 2018, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420 733 643 822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení vnitřního vybavení.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap