Pořízení vnitřního vybavení II.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení vnitřního vybavení II. zadávané zadavatelem Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Alzheimercentrum Prácheň, z.ú.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení vnitřního vybavení II.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku vnitřního vybavení domova pro osoby se zdravotním postižením. Podrobný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v Příloze č.2 – Technická specifikace (dle příslušné části veřejné zakázky), která je nedílnou součástí těchto zadávacích podmínek.

Zadavatel veřejnou zakázku v souladu s ust. § 35 ZZVZ za účelem efektivnějšího soutěžení poptávaného plnění rozdělil do tří dílčích částí, a to:
a) Dílčí část 1: Vybavení prádelny,
b) Dílčí část 2: Zdravotnické vybavení,
c) Dílčí část 3: Vybavení do kuchyně.

Poznámka

Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:
Jednotliví účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje všude tam, kde mu to ZZVZ umožňuje, doručovat listiny a písemnosti účastníkům a dodavatelům zadávacího řízení umístěním na profil zadavatele, přičemž za okamžik doručení dodavatelům nebo účastníkům se považuje moment takového uveřejnění dokumentů nebo listin na profil zadavatele k příslušné veřejné zakázce.
Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002222. Jedná se o dotaci poskytnutou z programu IROP 2014-2020 v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42716000-8, 33000000-0, 39000000-2, 39711200-1, 39221260-7

Místo plnění veřejné zakázky

Písek

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 200 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 3. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

5. 3. 2019

Lhůta pro podání nabídek

21. 3. 2019, 23:59:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Bábský

Kontaktní e-mail: babsky@navigaassistance.cz

Kontaktní telefon: +420 731 387 637

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení vnitřního vybavení II..

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Pořízení vnitřního vybavení II. zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
MIELE, spol. s r.o. (18829503) Dodavatel 323 409,- Kč vč. DPH
267 280,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap