Vývojové centrum - hala

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vývojové centrum - hala zadávané zadavatelem ALTECH, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ALTECH, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vývojové centrum - hala

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je výstavba vývojového centra - haly (stavební práce. Podrobné technické zadání je obsaženo v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Poznámka

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

633351

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Průmyslová 1146, Uherské Hradiště 68601

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

23 810 000,- bez DPH (28 810 100,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 3. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

1. 3. 2016

Lhůta pro podání nabídek

20. 4. 2016, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ALTECH, spol.s r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Vítězslav Havránek

Kontaktní e-mail: vhavranek@aeromec.cz

Kontaktní telefon: +420 572 420 536

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vývojové centrum - hala.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap