Rekonstrukce a modernizace výrobních a skladovacích ploch - Demolice + nová výstavba haly č. 14 a rekonstrukce haly č. 4

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rekonstrukce a modernizace výrobních a skladovacích ploch - Demolice + nová výstavba haly č. 14 a rekonstrukce haly č. 4 zadávané zadavatelem ALTECH, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ALTECH, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce a modernizace výrobních a skladovacích ploch - Demolice + nová výstavba haly č. 14 a rekonstrukce haly č. 4

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je demolice dvou starých skladů – objekty č. 14 a 15 a výstavba nové haly č. 14 a kompletní rekonstrukce (částečná demolice a následné technické zhodnocení) stávající výrobní haly č. 04 areálu společnosti. Předmět zakázky bude realizován ve dvou etapách.

Etapa I: v rámci první etapy bude provedena demolice dvou starých skladů – objekty č. 14 a 15 a výstavba nové haly č. 14. Následně bude probíhat 7 denní přesun výroby do nové haly a následně budou zahájeny práce na Etapě 2.

Etapa II: v rámci 2. etapy se provede kompletní rekonstrukce (částečná demolice a následné technické zhodnocení) výrobní haly č. 04. V sousedství haly 04 je objekt č. 05 – Lakovna. V proluce mezi oběma objekty bude vybudován manipulační sklad.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 - Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

ALTECH, spol. s.r.o. Průmyslová 1146, 686 01 Uherské Hradiště

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

55 037 363 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 2. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 2. 2018

Lhůta pro podání nabídek

27. 4. 2018, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Zástupce zadavatele: Eurovision, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Igor Földeši

Kontaktní e-mail: i.foldesi@eurovision.cz

Kontaktní telefon: +420 601 591 390

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rekonstrukce a modernizace výrobních a skladovacích ploch - Demolice + nová výstavba haly č. 14 a rekonstrukce haly č. 4.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení zahájení výběrového řízení 26. 2. 2018 Zobrazit
Zadávací dokumentace 26. 2. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 ZD - PD 26. 2. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2 - ZD - Výkaz výměr 26. 2. 2018 Zobrazit
Příloha č. 3 ZD - Návrh smlouvy o dílo 26. 2. 2018 Zobrazit
Příloha č. 4 ZD - Editovatelné přílohy 26. 2. 2018 Zobrazit
Vysvětlení ZD č. 1 9. 3. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 Vysvětlení ZD č. 1 9. 3. 2018 Zobrazit
Vysvětlení ZD č. 2 14. 3. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 Vysvětlení ZD č. 2 14. 3. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2 Vysvětlení ZD č. 2 14. 3. 2018 Zobrazit
Vysvětlení ZD č. 3 19. 3. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 Vysvětlení ZD č. 3 19. 3. 2018 Zobrazit
Vysvětlení ZD č. 4 20. 3. 2018 Zobrazit
Vysvětlení ZD č. 5 22. 3. 2018 Zobrazit
Vysvětlení ZD č. 6 27. 3. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 Vysvětlení ZD č. 6 - VV hala 04 27. 3. 2018 Zobrazit
Vysvětlení ZD č. 7 10. 4. 2018 Zobrazit
Vysvětlení ZD č. 8 16. 4. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 Vysvětlení ZD č. 8 - VV hala 04 16. 4. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2 Vysvětlení ZD č. 8 - VV hala 14 16. 4. 2018 Zobrazit
Vysvětlení ZD č. 9 23. 4. 2018 Zobrazit
Příloha č. 1 Vysvětlení ZD č. 9 - VV hromosvod 23. 4. 2018 Zobrazit
Příloha č. 2 Vysvětlení ZD č. 9 - VV hromosvod souhrnný 23. 4. 2018 Zobrazit
Příloha č. 3 Vysvětlení ZD č. 9 - Výpis zámečnických výrobků 23. 4. 2018 Zobrazit
Vysvětlení ZD č. 10 24. 4. 2018 Zobrazit
Oznámení o výsledku výběrového řízení 21. 5. 2018 Zobrazit
Rozhodnutí o výběru dodavatele 21. 5. 2018 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap