Dodávka softwaru pro digitalizaci

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka softwaru pro digitalizaci zadávané zadavatelem ALTECH, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ALTECH, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka softwaru pro digitalizaci

Předmět veřejné zakázky

Dodávka SW pro digitalizaci činností a práce vývojového centra a provázání jeho výstupů na ostatní oddělení ve společnosti ALTECH, spol. s r.o. prostřednictvím propojení existujících, případně upravených nebo nových informačních technologií.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Externí odkaz na bližší informace

Podrobné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele - viz příloha Zadávací dokumentace

Poznámka

Identifikace zadavatele:
Název: ALTECH. spol. s r.o.
IČO: 463 44 861
Osoba zastupující zadavatele: Ing. Antonín Machala, jednatel
Kontakt: amachala@aeromec.cz, +420 572 420 510

Ostatní:
- Vítězný dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e)
zákona č.320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
- Nejedná se o VŘ realizované dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek
- Předpokládaná hodnota zakázky činí 4 630 000, 00 CZK
- Nabídka musí být podána v českém jazyce

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

7/2017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Průmyslová 1146, 686 01 Uherské Hradiště

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 630 000,- bez DPH (6 778 783,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 5. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 5. 2017

Lhůta pro podání nabídek

30. 5. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Ing Petr Schubert

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing Petr Schubert

Kontaktní e-mail: pschubert@altech.cz

Kontaktní telefon: +420 572 420 543

Kontaktní datová schránka: fwntjeu

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka softwaru pro digitalizaci.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap