Návrat pěstounů na trh práce - vzdělávání

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Návrat pěstounů na trh práce - vzdělávání zadávané zadavatelem Aktivně životem o.p.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Aktivně životem o.p.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Návrat pěstounů na trh práce - vzdělávání

Předmět veřejné zakázky

Cílem zakázky je posílení pracovní integrace cílové skupiny (pěstounů) a odstranění bariér znesnadňujících jejich vstup na trh práce.

Vzdělávání je rozděleno do tří klíčových aktivit (dále jen “KA”):
KA 2 - Motivační kurzy pro zvyšování sebevědomí a sebedůvěry
KA 3 - Aktivizační kurzy, poradenství pro zvýšení orientace na trhu práce
KA 4 - Zvýšení počítačové gramotnosti

Cílová skupina (účastníci kurzů) bude z Moravskoslezského kraje.
Celkem budou v rámci předmětu plnění školeny vždy 3 skupiny v předpokládaném počtu 10 osob/skupina pro každou KA. V jednom termínu bude probíhat školení vždy pouze jedné skupiny účastníků.
Každá osoba, která bude do vzdělávání v rámci projektu zapojena, absolvuje postupně všechny tři KA.

Poznámka

Zakázka je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR - Prioritní osa: Sociální integrace a rovné příležitosti, Oblast podpory: Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce, Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/96.00030.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

201344S

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

80000000-4

Místo plnění veřejné zakázky

Moravskoslezský kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

317 000,- bez DPH (384 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 10. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 10. 2013

Lhůta pro podání nabídek

12. 11. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ivan Černý

Kontaktní e-mail: cerny.ivan87@seznam.cz

Kontaktní telefon: 737767661

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Návrat pěstounů na trh práce - vzdělávání.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Dodatečné informace 30. 10. 2013 Zobrazit
Písemná zpráva zadavatele 21. 11. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap