Výběrové řízení na dodávku automatické výrobní buňky pro obrábění strojních dílů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku automatické výrobní buňky pro obrábění strojních dílů zadávané zadavatelem AKC - Production s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

AKC - Production s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběrové řízení na dodávku automatické výrobní buňky pro obrábění strojních dílů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka automatické výrobní buňky pro obrábění strojních dílů pro společnost AKC-Production s.r.o.
Dodávkou automatické výrobní buňky pro obrábění strojních dílů se rozumí dodávka všech požadovaných prvků vybavení, včetně samotné instalace a ověření funkčnosti technologie. Automatická výrobní buňka pro obrábění strojních dílů se skládá z následujících částí:
- 1 ks CNC soustruh s poháněnými nástroji a Y osou
- 1 ks paletový zakladač polotovarů a hotových dílů
- 1 ks manipulační robot včetně příslušenství
- 1 ks NC řízený 3-souřadnicový měřicí stroj
Součástí dodávky je doprava technologií na místo určení, osazení nebo montáž, jejich zapojení včetně všech případných montážních prací nezbytných pro řádné dokončení dodávky a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou včetně školení personálu. Dodavatel je povinen výrobní buňku předat do zkušebního provozu a po lhůtě 15 dnů v případě bezproblémové funkčnosti předat do ostrého provozu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000009

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42621100

Místo plnění veřejné zakázky

Střádalů 681/68, 718 00 Ostrava-Kunčičky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

6 300 000,- bez DPH (7 623 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 11. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 11. 2017

Lhůta pro podání nabídek

4. 12. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Tomáš Křížka

Kontaktní e-mail: obchod@akc-production.cz

Kontaktní telefon: +420 774 888 873

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku automatické výrobní buňky pro obrábění strojních dílů.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zahájení VŘ 15. 11. 2017 Zobrazit
Zadávací dokumentace 15. 11. 2017 Zobrazit
Přílohy k ZD 15. 11. 2017 Zobrazit
Oznámení o výsledku VŘ 4. 12. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap