„Odstranění zchátralých objektů a následná novostavba penzionu pro rozvoj podnikání v cestovním ruchu s přípojkami, parkovacím stáním, hřištěm na parcelách KN st. 27 a 31 v k.ú. Pernek“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „Odstranění zchátralých objektů a následná novostavba penzionu pro rozvoj podnikání v cestovním ruchu s přípojkami, parkovacím stáním, hřištěm na parcelách KN st. 27 a 31 v k.ú. Pernek“ zadávané zadavatelem AGROPOZ CB s.r.o. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

AGROPOZ CB s.r.o

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„Odstranění zchátralých objektů a následná novostavba penzionu pro rozvoj podnikání v cestovním ruchu s přípojkami, parkovacím stáním, hřištěm na parcelách KN st. 27 a 31 v k.ú. Pernek“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je demolice stávajících objektů. Oba objekty stojí vedle sebe v severovýchodním rohu náměstí v Perneku a nejsou nijak stavebně propojeny.
Součástí demolice je i odstranění kamenů ve stávajících základech. Součástí demolice je i odvoz materiálu jako jsou suť, střešní tašky atd. Kameny, pálené cihly z větší části zadavatel požaduje zanechat na pozemku.
Zároveň je žádoucí zachování sklepních prostorů a všech označených, i neoznačených (pro nepřístupnost) kamenných prvků (překlady, ostění oken) a trámů z krovu, které nejsou napadené houbou, nebo dřevomorkou.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2020-029734

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

50/2020

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45111000-8

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Horní Planá, k.ú. Pernek, p.p.č. 27 a 31

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 590 593 bez DPH (1 924 617 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 8. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 8. 2020

Lhůta pro podání nabídek

29. 9. 2020, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: PGM Consulting s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Žaneta Vašková

Kontaktní e-mail: zaneta.vaskova@pgmc.cz

Kontaktní telefon: 775358058

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „Odstranění zchátralých objektů a následná novostavba penzionu pro rozvoj podnikání v cestovním ruchu s přípojkami, parkovacím stáním, hřištěm na parcelách KN st. 27 a 31 v k.ú. Pernek“.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap