Pořízení technologie - Agropodnik Košetice, a.s.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení technologie - Agropodnik Košetice, a.s. zadávané zadavatelem Agropodnik Košetice, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Agropodnik Košetice, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení technologie - Agropodnik Košetice, a.s.

Předmět veřejné zakázky

Zakázka je rozdělena na části. Každá dílčí část se bude soutěžit a hodnotit samostatně. Uchazeč může podat nabídku na každou dílčí část samostatně nebo na všechny dílčí části dohromady.

DÍLČÍ ČÁST I:
- Chladící boxy – 2ks
- Varný kotel – 1ks

DÍLČÍ ČÁST II:
- Dopravní prostředek – 1ks

Poznámka

Jedná o zakázku mimo režim zákona o veřejných zakázkách. Zakázka se řídí
pravidly pro výběr dodavatele Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

DÍLČÍ ČÁST I:39711120-6 Mrazničky, 42160000-8 Kotle a ohřívače; DÍLČÍ ČÁST II:34114000–9 Specializovaná vozidla

Místo plnění veřejné zakázky

Košetice, PSČ: 394 22

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

DÍLČÍ ČÁST I = 800 000 Kč bez DPH; DÍLČÍ ČÁST II = 600 000 Kč bez DPH bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 1. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 1. 2019

Lhůta pro podání nabídek

28. 1. 2019, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: předseda představenstva

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Zdeněk Duffek

Kontaktní e-mail: duffek@agrokosetice.cz

Kontaktní telefon: +420 602 155 974

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení technologie - Agropodnik Košetice, a.s..

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap