Modernizace produkční stáje a dostavba selekčního kotce – Agropodnik Košetice, a.s.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Modernizace produkční stáje a dostavba selekčního kotce – Agropodnik Košetice, a.s. zadávané zadavatelem Agropodnik Košetice, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Agropodnik Košetice, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Modernizace produkční stáje a dostavba selekčního kotce – Agropodnik Košetice, a.s.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je:
1) Modernizace produkční stáje (modernizace krytiny a klempířských prvků a modernizace odklizu kejdy)
2) Dostavba selekčního kotce

Poznámka

Jedná o zakázku mimo režim zákona o veřejných zakázkách. Zakázka se řídí pravidly pro výběr dodavatele Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 stavební práce, 45213240-7 výstavba zemědělských objektů

Místo plnění veřejné zakázky

Produkční stáj st. 255/1 a Selekční kotec st. 255/1 a pozemková parcela 1942/43 v katastrálním území Košetice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 500 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

23. 12. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 12. 2019

Lhůta pro podání nabídek

8. 1. 2020, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DOTin s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Marek Pavelec

Kontaktní e-mail: pavelec@dotin.cz

Kontaktní telefon: +420739312759

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Modernizace produkční stáje a dostavba selekčního kotce – Agropodnik Košetice, a.s..

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap