Víceúčelová administrativní budova, Agropodnik, a. s., Zlín

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Víceúčelová administrativní budova, Agropodnik, a. s., Zlín zadávané zadavatelem Agropodnik, a.s., Zlín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Agropodnik, a.s., Zlín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Víceúčelová administrativní budova, Agropodnik, a. s., Zlín

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy tří víceúčelových administrativních objektů v průmyslovém areálu společnosti Agropodnik, a. s., Zlín dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 5 ZD.

Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v bodu 3.1. ZD.

Poznámka

Veřejná zakázka je zadávána mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s postupem dle Pravidel pro výběr dodavatelů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek - Řídící orgán OP PIK.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-005931

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454100-5

Místo plnění veřejné zakázky

pozemky p. č. st. 2100, 2102/5, 2300/4, vše v k. ú. Napajedla, Zlínský kraj

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

9 867 064,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 3. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 3. 2017

Lhůta pro podání nabídek

31. 3. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: QUANTUM CZ s. r. o.,

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Markéta Vodáková

Kontaktní e-mail: marketa.vodakova@quantumcz.com

Kontaktní telefon: +420 608 220 593

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Víceúčelová administrativní budova, Agropodnik, a. s., Zlín.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 6. 3. 2017 Zobrazit
Příloha č. 1 Soupis stavebních prací 6. 3. 2017 Zobrazit
Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů 6. 3. 2017 Zobrazit
Příloha č. 3 Veřejnoprávní smlouva 6. 3. 2017 Zobrazit
Příloha č. 4 Smlouva o dílo 6. 3. 2017 Zobrazit
Příloha č. 4a Vyhodnocení rizik a opatření k zajištění BOZP 6. 3. 2017 Zobrazit
Příloha č. 5 Projektová dokumentace 6. 3. 2017 Zobrazit
Příloha č. 6 Krycí list nabídky 6. 3. 2017 Zobrazit
Příloha č. 7 Čestné prohlášení - základní způsobilost 6. 3. 2017 Zobrazit
Příloha č. 8 Technická kvalifikace - seznam stavebních prací 6. 3. 2017 Zobrazit
Příloha č. 9 Technické parametry předmětu veřejné zakázky 6. 3. 2017 Zobrazit
Příloha č. 10 Titulní strana na obálku účastníka 6. 3. 2017 Zobrazit
Příloha č. 11 Energetický posudek vč. Dodatku č. 1 6. 3. 2017 Zobrazit
Příloha č. 12 Údaje o formě spolupráce dodavatelů 6. 3. 2017 Zobrazit
Zápis z prohlídky místa plnění - 1. termín 15. 3. 2017 Zobrazit
Zápis z prohlídky místa plnění - 2. termín 20. 3. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 20. 3. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 - Příloha 20. 3. 2017 Zobrazit
Vysvětlení zadávacích podmínek č. 2 27. 3. 2017 Zobrazit
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 24. 4. 2017 Zobrazit
Oznámení rozhodnutí zadavatele - vyloučení účastníka 24. 4. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap