Dodatečné informace č.1 AGRO ZVOLE

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Modernizace sektoru živočišné výroby zadávané zadavatelem AGRO ZVOLE, a.s..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Dodatečné informace č.1 AGRO ZVOLE

Popis informace či souboru

Žádost o dodatečné informace (obdržena 04.01.2017 v 15:09hod)

Informace zadavatele:
Technický požadavek na maximální výšku stroje 2,5 metru je stanoven včetně otočné výpusti (komínu). Technická specifikace nastýlacího vozu musí být důsledně dodržena u všech požadovaných technických parametrů.

Zadavatel uveřejní tyto dodatečné informace na Profilu zadavatele. Vzhledem k charakteru žádosti o dodatečné informace nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Datum uveřejnění

4. 1. 2017

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap