Modernizace chovu skotu Pohora

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Modernizace chovu skotu Pohora zadávané zadavatelem Agro družstvo Sebranice. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Agro družstvo Sebranice

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Modernizace chovu skotu Pohora

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je:
- Rekonstrukce stáj pro dojnice o počtu 480 ustajovacích míst
- Rekonstrukce silážního žlabu o kapacitě 7 400 m3
- Nákup meziskladu – cisterny pro meziskladování kejdy

Poznámka

Jedná se o zakázku mimo režim zákona, dle pravidel poskytovatele dotace
Programu rozvoje venkova 2014 - 2020.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7 - stavební práce; 45213240-7 výstavba zemědělských objektů, 45351000-2 Instalace a montáž technického zařízení budovy

Místo plnění veřejné zakázky

Stáj pro dojnice – st. 242, 367/7, 367/27, 367/8 a 372/1 v k.ú.: Pohora

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

37 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 1. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 1. 2017

Lhůta pro podání nabídek

26. 1. 2017, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DOTin s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Marek Pavelec

Kontaktní e-mail: pavelec@dotin.cz

Kontaktní telefon: 739312759

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Modernizace chovu skotu Pohora.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva 10. 1. 2017 Zobrazit
Přílohy v editovatelné podobě 10. 1. 2017 Zobrazit
Projektová dokumentace 10. 1. 2017 Zobrazit
Výkaz výměr 10. 1. 2017 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap