Dodávka a instalace fotovoltaického systému FVE pro výrobu elektrické energie a vytápění

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka a instalace fotovoltaického systému FVE pro výrobu elektrické energie a vytápění zadávané zadavatelem Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka a instalace fotovoltaického systému FVE pro výrobu elektrické energie a vytápění

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je dodávka fotovoltaického systému, včetně mechanické konstrukce, elektroinstalace a montáže na střešní plochu technologické budovy, umístěné v areálu podnikatelského inkubátoru. Dodávka musí být realizována formou „na klíč“, tzn. bude zahrnovat kromě vlastní realizace i celý komplex souvisejících služeb a projektovou dokumentaci. Součástí dodávky bude dále instalace a uvedení fotovoltaického systému do provozu, přičemž vyráběná energie bude napojena do rozvodny objektu technologické haly, s možností přebytků do distribuční sítě.
Systém FVE bude sestávat z fotovoltaických panelů na bázi polykrystalického křemíku, bude osazen vhodným střídačem (invertorem) a bude navržen s ohledem na maximální využití slunečního záření, pro přímou přeměnu na elektrickou energii.
Při realizaci musí být postupováno dle platné legislativy a v souladu s aktuálními technickými, bezpečnostními a hygienickými normami a pravidly. Dodávka systému FVE musí zahrnovat kromě výše uvedených požadavků, také technickou dokumentaci, dopravu do místa realizace, složení, instalaci a provedení veškerých kompletačních a montážních prací, dále zprovoznění a uvedení zařízení do provozu, včetně revize a testů funkcionality. Dále musí být v nabídce zahrnuto zaškolení obsluhy zařízení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

20/09/2018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

600 000,-Kč bez DPH (726 000,-Kč s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 9. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

22. 9. 2018

Lhůta pro podání nabídek

10. 10. 2018, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Agritec, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Zemědělská 2520/16, 787 01 Šumperk

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Zdeněk Muroň, jednatel společnosti

Kontaktní e-mail: muron@agritec.cz

Kontaktní telefon: +420 602 503 517

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka a instalace fotovoltaického systému FVE pro výrobu elektrické energie a vytápění.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap