Zadávací dokumentace vč. příloh

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Vybudování školicího centra společnosti Agentura Promotion zadávané zadavatelem Agentura Promotion, v.o.s..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Zadávací dokumentace vč. příloh

Popis informace či souboru

1. Dokument „Výzva k podání nabídky - Zadávací dokumentace“
2. Vzor „Obsah nabídky“ – příloha č. 1
3. Vzor „Krycího listu“ – příloha č. 2
4. Vzor „Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilost“ – příloha č. 3
5. Vzor „Čestné prohlášení“ – příloha č. 4
6. Vzor „Seznam poddodavatelů“ – příloha č. 5
7. Projektová dokumentace v el. podobě
8. Soupis prací v el. podobě
9. Vzorové obchodní podmínky (Smlouva o dílo) – příloha č. 6

Datum uveřejnění

12. 11. 2017

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap