Extruzní linka

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Extruzní linka zadávané zadavatelem AG CHEMI GROUP s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

AG CHEMI GROUP s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Extruzní linka

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je pořízení 1 ks extruzní linky včetně příslušenství (dále jen „technologie“). Předmětná technologie je podrobně specifikována v přílohách zadávací dokumentace.

Předmětem plnění je rovněž doprava, napojení, instalace, montáž a zaškolení obsluhy, provádění záručního a pozáručního servisu v rozsahu a za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách zadavatele, resp. Kupní smlouvě, které tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace (příloha č. 4).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P22V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

38000000-5

Místo plnění veřejné zakázky

Rakovník

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

12 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 10. 2022

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 10. 2022

Lhůta pro podání nabídek

21. 11. 2022, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Eliška Velemanová

Kontaktní e-mail: velemanova@navigaassistance.cz

Kontaktní telefon: 727894849

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Extruzní linka.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Extruzní linka zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
UNION Officine Meccaniche s.p.a. (07641110155) Dodavatel 11 851 143,- Kč vč. DPH
11 851 143,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap