Testování a certifikace krbových kamen ABX

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Testování a certifikace krbových kamen ABX zadávané zadavatelem ABX, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ABX, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Testování a certifikace krbových kamen ABX

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je testování a posouzení shody výrobku a to konkrétně 13 typů Vašich krbových kamen na dřevo, dřevní brikety a hnědouhelné brikety (dle typu výrobku), testování, posouzení a ověření stálosti vlastností stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám a vyhodnocení souladu s následujícími předpisy a normou:
I. BlmSchV Stufe 2.,
§ 15aB-VG
ČSN EN 13 240
na základě provedení zkoušky dodaných vzorků jednotlivých typů krbových kamen, krbových kamen s TV, vložek, vložek s TV a sporáků.
Obsah měření: měření tepelně technických, emisních a bezpečnostních parametrů krbových kamen, krbových kamen s TV, vložek, vložek s TV a sporáků dle požadavků evropské technické normy (ČSN) EN 13240, dále dle legislativních požadavků na emise a účinnost vyplývající z Nařízení EU 2015/1185 a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011.
Další specifikace služby je obsažena v příloze č. 2 Zadávací dokumentace.

Poznámka

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Nejedná se o zadávací řízení dle ZZVZ, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 2 e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Místo pro podání nabídky: ABX, spol. s r.o., 408 01 Rumburk, Žitná 1091/3.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

16. 4. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

16. 4. 2019

Lhůta pro podání nabídek

2. 5. 2019, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Ing. Miroslava Richter

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslava Richter

Kontaktní e-mail: miroslavarichter@gmail.com

Kontaktní telefon: 00420605571772

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Testování a certifikace krbových kamen ABX.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap