Testování a certifikace inovovaných krbových kamen ABX

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Testování a certifikace inovovaných krbových kamen ABX zadávané zadavatelem ABX, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ABX, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Testování a certifikace inovovaných krbových kamen ABX

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je testování a posouzení shody výrobku a to konkrétně 13 typů krbových kamen, vložek a vložek s TV na dřevo (bližší informace jsou uvedeny v příloze č. 2 Zadávací dokumentace) a dřevní brikety, testování, posouzení a ověření stálosti vlastností stavebních výrobků ve vztahu k jejich základním charakteristikám a vyhodnocení souladu s následujícími předpisy a normami uvedenými v příloze č. 2 Zadávací dokumentace.

Poznámka

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Nejedná se o zadávací řízení dle ZZVZ, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 2 e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Místo pro podání nabídky: ABX, spol. s r.o., 408 01 Rumburk, Žitná 1091/3.
Sídlo zadavatele: ABX, spol. s r.o., 408 01 Rumburk, Žitná 1091/3.
IČ zadavatele: 44568703.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 2. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 2. 2021

Lhůta pro podání nabídek

3. 3. 2021, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Ing. Miroslava Richter

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Miroslava Richter

Kontaktní e-mail: miroslavarichter@gmail.com

Kontaktní telefon: +420 605571772

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Testování a certifikace inovovaných krbových kamen ABX.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap