Výzkumné a vývojové pracoviště recyklace brusiva - stavební práce

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výzkumné a vývojové pracoviště recyklace brusiva - stavební práce zadávané zadavatelem ABRASIV, akciová společnost. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ABRASIV, akciová společnost

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výzkumné a vývojové pracoviště recyklace brusiva - stavební práce

Předmět veřejné zakázky

Předmětem opakovaného výběrového řízení jsou stavební práce na rekonstrukci a přestavbě budovy bývalé kotelny v areálu společnosti ABRANOVA s.r.o. na stavbu pro umístění linky výzkumného a vývojového pracoviště recyklace brusiva dle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele.
Projektová dokumentace je členěna na 1 stavební objekt a 2 inženýrské objekty:
SO 02 Architektonicko-stavební řešení
SO 02 Elektro
SO 02 ZTI + ÚT + VZT + ZP
IO 02 Přípojka zemního plynu
IO 03 Napájecí rozvod silnoproud

Poznámka

Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; zadavatel postupuje dle Pravidel pro výběr dodavatelů, závazných pro příjemce dotace v rámci OPPIK a platných v den zahájení výběrového řízení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000004

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

208/2017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454000-4

Místo plnění veřejné zakázky

Areál firmy ABRANOVA, Rvenice 73, Postoloprty

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 250 000,- bez DPH (1 512 500,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 8. 2017

Lhůta pro podání nabídek

6. 9. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ABRASIV, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Miroslav Zíma

Kontaktní e-mail: miroslav.zima@abrasiv.cz

Kontaktní telefon: +420 731 156 777

Kontaktní datová schránka: q8ud2z

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výzkumné a vývojové pracoviště recyklace brusiva - stavební práce.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap