Výzkumné a vývojové pracoviště recyklace brusiva - stavební práce

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výzkumné a vývojové pracoviště recyklace brusiva - stavební práce zadávané zadavatelem ABRASIV, akciová společnost. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ABRASIV, akciová společnost

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výzkumné a vývojové pracoviště recyklace brusiva - stavební práce

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení jsou stavební práce na rekonstrukci a přestavbě budovy bývalé kotelny v areálu společnosti ABRANOVA s.r.o. na stavbu pro umístění linky výzkumného a vývojového pracoviště recyklace brusiva dle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele.
Projektová dokumentace je členěna na 1 stavební objekt a 2 inženýrské objekty:
SO 02 Architektonicko-stavební řešení
SO 02 Elektro
SO 02 ZTI+ÚT+VZT+ZP
IO 02 Přípojka zemního plynu
IO 03 Napájecí rozvod silnoproudu

Poznámka

Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek; zadavatel postupuje dle Pravidel pro výběr dodavatelů, závazných pro příjemce dotace v rámci OPPIK a platných v den zahájení výběrového řízení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000003

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

208/2017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454000-4

Místo plnění veřejné zakázky

Areál firmy ABRANOVA, Rvenice 73, Postoloprty

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 250 000,- bez DPH (1 512 500,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 8. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 8. 2017

Lhůta pro podání nabídek

18. 8. 2017, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: ABRASIV, akciová společnost

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Miroslav Zíma

Kontaktní e-mail: miroslav.zima@abrasiv.cz

Kontaktní telefon: +420 731 156 777

Kontaktní datová schránka: q8ud2z

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výzkumné a vývojové pracoviště recyklace brusiva - stavební práce.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap