Dodání laseru pro AB JET spol. s r. o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodání laseru pro AB JET spol. s r. o. zadávané zadavatelem AB JET spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

AB JET spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodání laseru pro AB JET spol. s r. o.

Předmět veřejné zakázky

Zadavatel požaduje dodání laseru s technickými parametry:

1. Minimální výkon vláknového rezonátoru 4 kW.
2. Vzhledem ke standardní velikosti nakupovaných plechů potřebujeme, aby pracovní plocha stroje umožnila řez plechů o rozměrech 1500 x 3000 mm a profilů do 110 mm výšky.
3. Způsob zakládání materiálu musí umožnit nepřetržitý provoz řezacího stroje.
4. Vzhledem k umístění nového stroje v 1. nadzemním podlaží, nesmí stroj vyžadovat speciální stavební základ.
5. Pro dosažení maximální přesnosti řezu musí být rám stroje vyroben v monolitickém provedení a obráběn v jednom upnutí.
6. Z důvodu maximálního využití prostoru kolem stroje pro manipulaci s materiálem a výrobky musí být elektronická skříň stroje umístěna v horní části stroje v blízkosti zadní části. Ne na straně stroje.
7. Obsluha stroje musí mít možnost, v případě potřeby otevřít ochranné dveře a dosáhnout na materiál v řezací kabině ze všech stran stroje.
8. Zásobníky na odstranění odpadu po řezání musí být na kolečkách pro snadné odstranění odpadu obsluhou stroje.
9. Obsluha stroje musí mít možnost, vytvořit přímo na stroji řezací program ze souborů DXF nebo DWG, které nám dodávají zákazníci.
10. Stroj musí být schopen archivovat elektronicky tvary zbytků řezaných plechů a přednostně nabídnout jejich zpracování pro další vhodný tvar výpalku.
11. Pro snížení neproduktivních časů během přejezdů při řezání materiálu musí být stroj vybaven lineárními motory na všech osách X,Y,Z.
12. V případě poruchy stroje je nutné diagnostikovat závadu přes internet a provést opravu na místě maximálně do 12 hodin od zjištění závady a to i po uplynutí záruční doby.
13. Záruka na stroj nejméně 24 měsíců.
14. Záruka na rezonátor nejméně 24 měsíců
15. Pro dosažení maximální produktivity je rozhodující spotřeba času menší než 20 minut na výrobu specifikované sady 72ks dílů dle přílohy při zachování kvality řezu tak, aby díly nepotřebovaly následné odhraňování na řezných plochách (viz př. č.2 Test Part 1,5mm mild steel).
16. Pro dosažení plánované úspory energie je nutné dodržet celkový příkon stroje včetně nutného příslušenství (stroj, rezonátor, odsávání prachu a chlazení) ve výši 23 kW a méně.

Nedílnou součásti zadávacích podmínek je přiložený soubor:
Příloha č. 2 Test Part 1,5mm MS

Poznámka

Nejedná se o zakázku realizovanou podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

38636100-3

Místo plnění veřejné zakázky

Havlíčkův Brod, 580 01, Strojírenská 3823

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

350 000 EUR bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 8. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 8. 2018

Lhůta pro podání nabídek

17. 9. 2018, 11:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: RPSC ideas s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Veronika Hikešová

Kontaktní e-mail: hikesova@rpsc.cz

Kontaktní telefon: 734157182

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodání laseru pro AB JET spol. s r. o..

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap