Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a zajištění autorského dozoru v rámci OPPIK programu úspory energie

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a zajištění autorského dozoru v rámci OPPIK programu úspory energie zadávané zadavatelem A-BENET s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

A-BENET s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a zajištění autorského dozoru v rámci OPPIK programu úspory energie

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace ve stupni provedení stavby včetně zpracování položkového rozpočtu, soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v souladu s pravidly poskytovatele dotace (MPO – OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – tzn., že veškeré položky z rozpočtu budou zkalkulovány dle aktuální metodiky URS) a zajištěním autorského dozoru. Dodavatel bude vycházet ze zpracované projektové dokumentace pro stavební povolení a rozpočtu, které jsou přílohou č. 5, 6. Předběžný odhad nákladů na realizaci stavby dle projektové dokumentace I. stupně a z něho vycházejícího rozpočtu činí 25 mil. Kč bez DPH.
Jedná se o rekonstrukci brownfieldové haly, bližší informace jsou uvedeny v příloze č. 5 Projektová dokumentace pro stavební povolení.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71320000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Most, Velebudice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 000 000,- bez DPH (2 420 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

8. 3. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 3. 2019

Lhůta pro podání nabídek

25. 3. 2019, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: PGM Consulting s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Martina Chvojková

Kontaktní e-mail: martina.chvojkova@pgmc.cz

Kontaktní telefon: +420 773510013

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a zajištění autorského dozoru v rámci OPPIK programu úspory energie.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap