dodatek č. 1

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Odstranění havarijních závad vyplývajících ze zprávy o revizi elektroinstalace v objektu Choceradská 2600/13 zadávané zadavatelem 4-Majetková, a.s..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

dodatek č. 1

Popis informace či souboru

provedení některých víceprací a neprovedení méněprací, prodloužení termínu dokončení díla

Datum uveřejnění

21. 10. 2020

Externí odkaz

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14176812

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap