Pořízení materiálu pro 3D tisk

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení materiálu pro 3D tisk zadávané zadavatelem 3Dees Industries s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

3Dees Industries s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení materiálu pro 3D tisk

Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s vybraným dodavatelem na zajištění dodávek materiálu pro 3D tisk ochranné polomasky CIIRC RP95 (dále také jako „dodávky“) pro zadavatele.
Podrobný předpokládaný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v Příloze č. 2, Technické specifikaci (dále jen „Technická specifikace“) a v Příloze č. 1, Návrh rámcové dohody (dále jen „rámcová dohoda“), které jsou nedílnou součástí těchto zadávacích podmínek.

Poznámka

Jednotliví účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky.
Zadavatel si vyhrazuje všude tam, kde mu to zákon umožňuje, doručovat listiny a písemnosti účastníkům a dodavatelům zadávacího řízení umístěním na profil zadavatele, přičemž za okamžik doručení dodavatelům nebo účastníkům se považuje moment takového uveřejnění dokumentů nebo listin na profil zadavatele k příslušné veřejné zakázce.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2020-019035

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

24560000-7; 24900000-3; 30125100-2

Místo plnění veřejné zakázky

Praha

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

10 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 6. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 6. 2020

Lhůta pro podání nabídek

17. 7. 2020, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@navigaassistance.cz

Kontaktní telefon: +420733643822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení materiálu pro 3D tisk.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Pořízení materiálu pro 3D tisk zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
DATALAN Quality Instruments s.r.o. (31403964) Dodavatel 9 219 267,22 Kč vč. DPH
9 219 267,22 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap