Obchodní centrum Brno - Polní

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obchodní centrum Brno - Polní zadávané zadavatelem 1RIF otevřený podílový fond obhospodařovaný AMISTA investiční společnost, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

1RIF otevřený podílový fond obhospodařovaný AMISTA investiční společnost, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obchodní centrum Brno - Polní

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je provést kompletní, řádně a včas zhotovené a provozuschopné funkční dílo. Splněním zhotovení díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení a mechanizace nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, BOZP) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby, nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zajištění a provedení díla, zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), zajištění atestů a dokladů o shodně, revizí, atestů dle ČSN nebo jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti a výkopku na skládku včetně zaplacení poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, a technickými podmínkami, uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Brno, Polní

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

80 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 2. 2019

Lhůta pro podání nabídek

5. 4. 2019, 24:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Lucie Špelinová

Kontaktní e-mail: vyberoverizeni@mei.cz

Kontaktní telefon: 603109902

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obchodní centrum Brno - Polní.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap